Vanlige spørsmål om høreapparatbatterier

Hvorfor er batteriene våre kvikksølvfrie?
Det er miljøvennlig! I senere år har batteriprodusentene fokusert på å utvikle kvikksølvfrie batterier.

Hvordan skiller nye, kvikksølvfrie batterier seg fra eldre kvikksølvbatterier?
Når det gjelder Accessory Lines og Rayovacs høreapparatbatterier, er det ingen forskjell i brukstid eller ytelse sammenlignet med kvikksølvholdige batterier.

Hvor lenge varer et høreapparatbatteri?
Det avhenger av hva slags høreapparat du har, hvordan det er programmert, samt hvor høyt volum du har, men vanligvis 1–2 uker. Vær oppmerksom på at for høreapparater med trådløse funksjoner er batteritiden vanligvis kortere.

Hvorfor er det teip på sink-luft-batterier?
Høreapparatbatterier av typen sink-luft bruker luft som energikilde, og teipen tetter lufthullene på batteriet. Når du tar av teipen, tar det rundt to minutter før batteriet i høreapparatet aktiveres. Da kan du stenge batteriluken på høreapparatet. Hvis du stenger luken rett etter at du har tatt av teipen, kan du risikere å skade batteriet. Husk imidlertid at du ikke må ta av teipen før du skal bruke høreapparatbatteriet. Så snart teipen er borte, begynner batteriet å brukes opp, selv om det ikke sitter i høreapparatet.

Hvor lang holdbarhet har høreapparatbatteriet?
Batteriene våre har en holdbarhet på minst to år. Denne holdbarheten kan imidlertid ikke garanteres hvis ikke batteriene er oppbevart på riktig måte.

Hvordan bør høreapparatbatterier oppbevares?
Vanlig romtemperatur mellom 10 og 25 °C er optimal temperatur å oppbevare høreapparatbatterier i. Varme og kulde kan forkorte oppbevaringstiden. Du må altså ikke legge høreapparatbatterier i kjøleskapet. Kontakt med metallgjenstander som nøkler eller mynter kan forårsake kortslutning i batteriet. Derfor bør du aldri ha enkeltbatterier liggende løst i håndvesken eller lommeboken. La dem ligge i emballasjen.

Hva gjør jeg hvis noen svelger et batteri?
Både brukte og nye høreapparatbatterier må oppbevares utilgjengelig for små barn og husdyr, slik at de ikke kommer i skade for å svelge et batteri. Hvis noen har svelget et batteri, må du kontakte lege umiddelbart!

Hvordan får man batteriet til å fungere mest mulig effektivt?
Beskytt batteriet mot fuktighet. Hvis batteriet blir vått, f.eks. av svette, må du snarest tørke det. Du sparer ikke batteriet ved å slå av høreapparatet. Så snart du har aktivert batteriet ved å dra av teipen, aktiveres batteriet, og det fortsetter å være aktivert inntil det er brukt opp. 

Hvor lenge varer et batteri etter at jeg har aktivert det?
Brukstiden avhenger av typen høreapparat. For eksempel bruker høreapparater av typen "wireless" mer strøm enn eldre høreapparater. Det avhenger også av hvordan høreapparatet ditt er programmert, samt av hvor mye du bruker det, siden det bruker mer strøm i aktiv modus enn i standby-modus. Volumet du bruker, er også en viktig faktor.

Hvor kaster jeg brukte batterier?
Kvikksølvfrie høreapparatbatterier er klassifisert som ikke-miljøfarlig avfall. Men du må likevel levere dem til gjenvinning. 

Hvorfor fungerer ikke høreapparatet slik det skal, selv om jeg har nye batterier?
Det kan være flere grunner til det. Her er de vanligste:
Du har ikke gitt batteriet tid til å aktiveres før du satte det inn i høreapparatet. Det tar ca. 2 minutter.
Det er smuss på batteriets eller høreapparatets kontaktflate.


Kontakt oss

mail info@høreapparatbatteributikken.no
phone

Bestillinger: 405 55 052

Fakturaspørsmål: 21 01 89 91

Sikker betaling

Sikker betaling