Våre høreapparatbatterier

Våre høreapparatbatterier er av typen sink-luft og har derfor ekstra lang driftstid. Sammenlign gjerne levetiden og prisene på våre høreapparatbatterier med andre merker! Våre høreapparatbatterier inneholder ikke kvikksølv.

Et høreapparat trenger spesielle batterier, som er beregnet på nettopp høreapparater. Det finnes fem ulike modeller, og hver av disse har sin unike fargekode. De heter 10, 13, 312, 675 og 675P, der "P" står for implantat.

Hvis du har batterier fra før, står det kanskje en bokstav foran tallet. Dette er vanligvis A10, A13, A312, A675, A675P eller Z10, Z13, Z312, Z675, Z675P. Dette er ulike betegnelser på nøyaktig samme batteri, så hvis du kjøper batterier med samme tall, er det riktig!
Du ser det også på at fargekoden er lik. Vanligvis har også forpakningen den aktuelle fargen. Se nedenfor.

10 = gul
13 = oransje
312 = brun
675 = mørk blå
675P = lys blå

Når batteriet er oppbrukt, hører du 4 lydsignaler samtidig som høreapparatet slutter å fungere. Hvis du bytter batteri, fungerer høreapparatet igjen! Gjenvinn det gamle batteriet via kommunens gjenvinningssystem for gamle batterier. Høreapparatet starter automatisk når du setter i nytt batteri. Det høres en serie lydsignaler mens høreapparatet starter opp. Obs! Hvis du holder høreapparatet i hånden når det starter, kan det komme en pipelyd. Det er en advarsel om at du ikke har festet høreapparatet riktig i øret, og pipingen slutter når du setter apparatet på plass.

Litt fakta om høreapparatbatterier

Den teknologien som er best egnet til å produsere lette batterier til høreapparater, er sink-luft. I denne typen batterier er det mulig å lagre store mengder energi per vektenhet. Det skyldes at batteriet bruker oksygen fra luften som en del av den kjemiske prosessen for å produsere strøm. Siden oksygenet ikke trenger å oppbevares i batteriet, kan det produseres lettere og mindre høreapparatbatterier.
Denne teknologien har også andre fordeler. Høreapparatbatteriene forsegles når de produseres, og derfor har de uvanlig lang holdbarhet. Når du skal bruke et sink-luftbatteri, må du fjerne teipen over de små hullene på batteriet for å slippe inn luft. Dette setter i gang den kjemiske reaksjonen som produserer strøm. Høreapparatbatteriet sørger deretter for strømproduksjon på et konstant svakt nivå, noe som er perfekt for et høreapparat, som trenger jevn tilførsel av strøm i en lengre periode. Denne typen batterier passer ikke til utstyr som krever toppeffekt i korte perioder, for eksempel et kamera. Der bruker man andre typer batterier.

· Batteriets levetid reduseres i omgivelser med mye støy. I digitale høreapparater med automatisk støyreduksjon kan batteriets levetid reduseres med 30–40 prosent når du befinner deg i støyende omgivelser.

· Tilbehør, for eksempel fjernkontroller og trådløse enheter, kan redusere batteriets levetid.

· Den gjennomsnittlige batterilevetiden er 7–14 dager og varierer avhengig av batteristørrelsen, omgivelsene og elektronikken i høreapparatet.

· Åpne batteriluken om natten for å unngå at det samler seg fuktighet på batterikontaktene.

· Sett ikke batteriet i høreapparatet umiddelbart etter at du har tatt av teipen. Vent i to minutter for å gi batteriet tid til å absorbere nok luft til at det lades.

· Oppbevar batteriene i romtemperatur. Unngå å oppbevare batterier på varme steder. Kjøleskap anbefales ikke. Ha ikke batterier liggende løst i lommen, siden metallgjenstander som mynter og nøkler kan kortslutte batteriene.

· Høreapparatbatterier fra butikker kan ha ulik grad av ferskhet. Det skyldes at de vanligvis lagres hos grossister før de selges til forhandlere. Hos oss kjøper du utelukkende ferske batterier som ikke har vært lagret hos mellomledd.

www.Hörapparatsbatteributiken.se

www.Kuulolaiteparistokauppa.fi

Hörapparatsbatterier.com


Kontakt oss

mail info@høreapparatbatteributikken.no
phone

Bestillinger: 405 55 052

Fakturaspørsmål: 21 01 89 91

Sikker betaling

Sikker betaling